โปรแกรม/ผลการแข่งขัน

โปรแกรม/ผลการแข่งขัน

14 ธันวาคม 2562

14 ธันวาคม 2562

เวลา ทีมเหย้า Score ทีมเยือน สนาม
18:00 น. ธัญ+สถาปนา 3-1 อาวุโสหลังปรินส์+ทราย สนาม 1
18:00 น. Amity+ธาญ์ร 8-4 SPIDER+PANN สนาม 2
18:00 น. B&W-เข็ม 2-5 ฑีฆ'36 & ZEPHYR'96 สนาม 3
18:00 น. เกลือ USSR 6-6 MAJOR'28-ไทร'31 สนาม 4
19:00 น. เธียร+ADAMAS 0-4 Flash Meen สนาม 1
19:00 น. Agape & Paramutt 2-2 เกษียณ633+หวาย30 สนาม 2
19:00 น. Efficiency & คุณ'54+AIM 0-4 หล้า'44 สนาม 3
19:00 น. Veritas'15 & วีร์'61 7-12 กิตติพฤณฑ์ ธีร์ สนาม 4
20:00 น. Lamitie' เลื่อน Freundschaft'98 สนาม 1
20:00 น. ปฏิพัทธ์-AZURE 3-3 Solidarity'97 สนาม 2
20:00 น. Synthesize & กันต์ 4-5 Egalite & Centennial สนาม 3
20:00 น. 120 กะรัต 2-1 COHERENCY'96+NEXUS สนาม 4
21:00 น. Legend'95+ภีม'98 3-5 Pride'49+ฉันท์'52 สนาม 1

 พักการแข่งขัน : เกษียณ333 , Amicizia+ZIV , เปรม'59

21 ธันวาคม 2562

21 ธันวาคม 2562

เวลา ทีมเหย้า Score ทีมเยือน สนาม
18:00 น. SPIDER+PANN เลื่อน ธัญ+สถาปนา สนาม 1
18:00 น. ฑีฆ'36 & ZEPHYR'96 15-2 อาวุโสหลังปรินส์+ทราย สนาม 2
18:00 น. MAJOR'28-ไทร'31 3-2 Amity+ธาญ์ร สนาม 3
18:00 น. Flash Meen 3-2 B&W-เข็ม สนาม 4
19:00 น. เกษียณ633+หวาย30 2-6 เกลือ USSR สนาม 1
19:00 น. เกษียณ333 4-4 เธียร+ADAMAS สนาม 2
19:00 น. กิตติพฤณฑ์ ธีร์ 3-1 Efficiency & คุณ'54+AIM สนาม 3
19:00 น. Freundschaft'98 0-3 หล้า'44 สนาม 4
20:00 น. Amicizia+ZIV 3-0 Veritas'15 & วีร์'61 สนาม 1
20:00 น. Solidarity'97 2-4 Lamitie' สนาม 2
20:00 น. COHERENCY'96+NEXUS เลื่อน ปฏิพัทธ์-AZURE สนาม 3
20:00 น. Legend'95+ภีม'98 4-0 เปรม'59 สนาม 4
21:00 น. Pride'49+ฉันท์'52 0-7 120 กะรัต สนาม 1

 พักการแข่งขัน : Agape & Paramutt , Egalite & Centennial , Synthesize & กันต์

1 กุมภาพันธ์ 2563

1 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา ทีมเหย้า Score ทีมเยือน สนาม
18:00 น. B&W-เข็ม 2-16 เกษียณ333 สนาม 1
18:00 น. SPIDER+PANN 2-5 MAJOR'28-ไทร'31 สนาม 2
18:00 น. อาวุโสหลังปรินส์+ทราย 2-2 Flash Meen สนาม 3
18:00 น. Amity+ธาญ์ร 0-3 เกษียณ633+หวาย30 สนาม 4
19:00 น. ธัญ+สถาปนา 2-10 ฑีฆ'36 & ZEPHYR'96 สนาม 1
19:00 น. เธียร+ADAMAS 4-1 Agape & Paramutt สนาม 2
19:00 น. Efficiency & คุณ'54+AIM 3-1 Freundschaft'98 สนาม 3
19:00 น. กิตติพฤณฑ์ ธีร์ 1-2 Amicizia+ZIV สนาม 4
20:00 น. หล้า'44 2-3 Solidarity'97 สนาม 1
20:00 น. Veritas'15 & วีร์'61 2-3 Egalite & Centennial สนาม 2
20:00 น. Lamitie' 1-5 COHERENCY'96+NEXUS สนาม 3
20:00 น. ปฏิพัทธ์-AZURE 1-2 Pride'49+ฉันท์'52 สนาม 4
21:00 น. Synthesize & กันต์ 3-5 Legend'95+ภีม'98 สนาม 1
21:00 น. 120 กะรัต 5-3 เปรม'59 สนาม 2

 พักการแข่งขัน : เกลือ USSR

8 กุมภาพันธ์ 2563

8 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา ทีมเหย้า Score ทีมเยือน สนาม
18:00 น. Agape & Paramutt 5-2 B&W-เข็ม สนาม 1
18:00 น. Flash Meen 4-6 ฑีฆ'36 & ZEPHYR'96 สนาม 2
18:00 น. เกษียณ633+หวาย30 6-2 SPIDER+PANN สนาม 3
18:00 น. เกษียณ333 6-2 อาวุโสหลังปรินส์+ทราย สนาม 4
19:00 น. MAJOR'28-ไทร'31 4-5 ธัญ+สถาปนา สนาม 1
19:00 น. เธียร+ADAMAS 2-4 เกลือ USSR สนาม 2
19:00 น. Amicizia+ZIV 9-0 Efficiency & คุณ'54+AIM สนาม 3
19:00 น. Solidarity'97 0-2 Freundschaft'98 สนาม 4
20:00 น. Egalite & Centennial 4-7 กิตติพฤณฑ์ ธีร์ สนาม 1
20:00 น. COHERENCY'96+NEXUS 3-3 หล้า'44 สนาม 2
20:00 น. 120 กะรัต 3-2 Synthesize & กันต์ สนาม 3
20:00 น. Pride'49+ฉันท์'52 3-0 Lamitie' สนาม 4
21:00 น. เปรม'59 4-4 ปฏิพัทธ์-AZURE สนาม 1

 พักการแข่งขัน : Amity+ธาญ์ร , Legend'95+ภีม'98 , Veritas'15 & วีร์'61

13 กุมภาพันธ์ 2563 (โปรแกรมนัดตกค้าง)

13 กุมภาพันธ์ 2563 (โปรแกรมนัดตกค้าง)

เวลา ทีมเหย้า Score ทีมเยือน สนาม
18:00 น. SPIDER+PANN 0-3 เธียร+ADAMAS สนาม 2
18:00 น. 120 กะรัต 2-3 ปฏิพัทธ์-AZURE สนาม 3
19:00 น. เกษียณ333 3-0 Amity+ธาญ์ร สนาม 2
19:00 น. ฑีฆ'36 & ZEPHYR'96 8-1 เกษียณ633+หวาย30 สนาม 3
20:00 น. เกลือ USSR 3-2 ธัญ+สถาปนา สนาม 2
20:00 น. Amicizia+ZIV 5-2 Lamitie' สนาม 3
21:00 น. Efficiency & คุณ'54+AIM 1-4 Legend'95+ภีม'98 สนาม 2
21:00 น. Egalite & Centennial 0-2 Freundschaft'98 สนาม 3

 

HP TEAM Year (ม.6)
1 ร่มเกล้า22+PALS'81 อาวุโสหลังปรินส์ 2527
2 B&W-เข็ม 2527
3 SPIDER+PANN 2528
4 ทราย+UNIQUE 2529
5 Amity+ธาญ์ร 2530
6 MAJOR'28-ไทร'31 2531
7 Flash Meen 2532
8 เกษียณ633+หวาย30 2533
9 เธียร+ADAMAS 2534
10 เกลือ USSR 2535
11 เกษียณ333 2536
12 Agape & Paramutt 2537
13 ธัญ+สถาปนา 2538
14 ฑีฆ'36 & ZEPHYR'96 2539
15 ปฏิพัทธ์-AZURE 2540
16 Legend'95+ภีม'98 2541
17 COHERENCY'96+NEXUS 2542
18 Solidarity'97 2543
19 Freundschaft'98 2544
20 Amicizia+ZIV 2545
21 Lamitie' 2546
22 หล้า'44 2547
23 Egalite & Centennial 2548
24 Memoria+ลัคน์ 2549
25 120 กะรัต 2550
26 Synthesize & กันต์ 2551
27 Pride'49+ฉันท์'52 2552
28 Efficiency & คุณ'54+AIM 2554
29 กิตติพฤณฑ์ ธีร์ 2555
30 เก้า'56+พิชญ์ 2556
31 เปรม'59 2559
32 คราม'60 2560
33 พลินทร์ 2561
34 Veritas'15 & วีร์'61 2562
-    
โปรแกรมนัดตกค้าง
 
 
--

 

กฎกติกาและมารยาท

  1. กรณีคู่แข่งขันไม่มาหรือไม่ได้มีการแจ้งก่อน ทีมที่ไม่มาต้องจ่ายค่าสนามให้ทีมที่มาด้วย
  2. ทีมที่มาแข่งขัน มาสายได้ไม่เกิน 15 นาที แพ้ Bye ทีมที่แพ้ Bye จ่ายค่าสนามให้อีกทีมด้วย
  3. กรณีการลาการแข่งขัน ต้องเป็นเรื่องที่จำเป็นเท่านั้น เช่น งานขาวดำ งานแต่งงาน งานเลี้ยงรุ่น เท่านั้น
  4. กรณีบอลถ้วย 5ปี ต่อคน 10ปี ต่อลูก แจ้งBye 1 สัปดาห์ ก่อนแข่งไม่เสียค่าสนาม
  5. กรณี ต่อตัวผู้เล่น ในบอลถ้วย ให้ 7-8 รวมผู้รักษาประตู