โปรแกรม/ผลการแข่งขัน

โปรแกรม/ผลการแข่งขัน

9 พฤศจิกายน 2562

9 พฤศจิกายน 2562

เวลา ทีมเหย้า Score ทีมเยือน สนาม
18:00 น. SPIDER+PANN 4-1 อาวุโสหลังปรินส์+ทราย สนาม 1
18:00 น. ฑีฆ'36 & ZEPHYR'96 16-0 Amity+ธาญ์ร สนาม 2
18:00 น. Flash Meen 5-0 เกลือ USSR สนาม 3
18:00 น. MAJOR'28-ไทร'31 7-4 B&W-เข็ม สนาม 4
19:00 น. เกษียณ633+หวาย30 3-2 เธียร+ADAMAS สนาม 1
19:00 น. เกษียณ333 3-3 Agape & Paramutt สนาม 2
19:00 น. Efficiency & คุณ'54+AIM 3-6 120 กะรัต สนาม 3
19:00 น. เปรม'59 2-3 Synthesize & กันต์ สนาม 4
20:00 น. Legend'95+ภีม'98 6-0 ปฏิพัทธ์-AZURE สนาม 1
20:00 น. COHERENCY'96+NEXUS 4-4 Veritas'15 & วีร์'61 สนาม 2
20:00 น. Freundschaft'98 2-1 Egalite & Centennial สนาม 3
20:00 น. Solidarity'97 4-3 กิตติพฤณฑ์ ธีร์ สนาม 4
21:00 น. Amicizia+ZIV เลื่อน Freundschaft'98 สนาม 1

 พักการแข่งขัน : ธัญ+สถาปนา , Pride'49+ฉันท์'52 , Lamitie'

16 พฤศจิกายน 2562

16 พฤศจิกายน 2562

เวลา ทีมเหย้า Score ทีมเยือน สนาม
18:00 น. Flash Meen 1-4 SPIDER+PANN สนาม 1
18:00 น. Agape & Paramutt 4-1 เกลือ USSR สนาม 2
18:00 น. เกษียณ333 เลื่อน Amity+ธาญ์ร สนาม 3
18:00 น. เกษียณ633+หวาย30 1-1 อาวุโสหลังปรินส์+ทราย สนาม 4
19:00 น. ธัญ+สถาปนา 3-2 เธียร+ADAMAS สนาม 1
19:00 น. MAJOR'28-ไทร'31 1-5 ฑีฆ'36 & ZEPHYR'96 สนาม 2
19:00 น. Efficiency & คุณ'54+AIM 3-8 ปฏิพัทธ์-AZURE สนาม 3
19:00 น. 120 กะรัต 1-0 Lamitie' สนาม 4
20:00 น. เปรม'59 4-6 Veritas'15 & วีร์'61 สนาม 1
20:00 น. Legend'95+ภีม'98 เลื่อน หล้า'44 สนาม 2
20:00 น. Pride'49+ฉันท์'52 2-2 กิตติพฤณฑ์ ธีร์ สนาม 3
20:00 น. COHERENCY'96+NEXUS 0-6 Amicizia+ZIV สนาม 4
21:00 น. Egalite & Centennial 1-8 Solidarity'97 สนาม 1

 พักการแข่งขัน : B&W-เข็ม , Synthesize & กันต์ , Freundschaft'98

23 พฤศจิกายน 2562

23 พฤศจิกายน 2562

เวลา ทีมเหย้า Score ทีมเยือน สนาม
18:00 น. เกลือ USSR เลื่อน ธัญ+สถาปนา สนาม 1
18:00 น. B&W-เข็ม เลื่อน เธียร+ADAMAS สนาม 2
18:00 น. Amity+ธาญ์ร 4-9 Agape & Paramutt สนาม 3
18:00 น. SPIDER+PANN เลื่อน เกษียณ333 สนาม 4
19:00 น. ฑีฆ'36 & ZEPHYR'96 เลื่อน เกษียณ633+หวาย30 สนาม 1
19:00 น. MAJOR'28-ไทร'31 เลื่อน Flash Meen สนาม 2
19:00 น. Lamitie' 3-10 ปฏิพัทธ์-AZURE สนาม 3
19:00 น. Veritas'15 & วีร์'61 3-0 Synthesize & กันต์ สนาม 4
20:00 น. หล้า'44 เลื่อน 120 กะรัต สนาม 1
20:00 น. กิตติพฤณฑ์ ธีร์ 7-2 เปรม'59 สนาม 2
20:00 น. Freundschaft'98 1-3 Legend'95+ภีม'98 สนาม 3
20:00 น. Amicizia+ZIV 3-0 Pride'49+ฉันท์'52 สนาม 4
21:00 น. Egalite & Centennial 2-4 COHERENCY'96+NEXUS สนาม 1

 พักการแข่งขัน : อาวุโสหลังปรินส์+ทราย , Efficiency & คุณ'54+AIM , Solidarity'97

30 พฤศจิกายน 2562

30 พฤศจิกายน 2562

เวลา ทีมเหย้า Score ทีมเยือน สนาม
18:00 น. ธัญ+สถาปนา 4-3 B&W-เข็ม สนาม 1
18:00 น. เกลือ USSR 8-3 Amity+ธาญ์ร สนาม 2
18:00 น. เธียร+ADAMAS 2-2 อาวุโสหลังปรินส์+ทราย สนาม 3
18:00 น. Agape & Paramutt 3-1 SPIDER+PANN สนาม 4
19:00 น. เกษียณ333 เลื่อน MAJOR'28-ไทร'31 สนาม 1
19:00 น. เกษียณ633+หวาย30 2-0 Flash Meen สนาม 2
19:00 น. Efficiency & คุณ'54+AIM 1-3 Lamitie' สนาม 3
19:00 น. ปฏิพัทธ์-AZURE 2-2 หล้า'44 สนาม 4
20:00 น. Synthesize & กันต์ 4-3 กิตติพฤณฑ์ ธีร์ สนาม 1
20:00 น. 120 กะรัต 5-1 Freundschaft'98 สนาม 2
20:00 น. เปรม'59 4-7 Amicizia+ZIV สนาม 3
20:00 น. Legend'95+ภีม'98 0-1 Solidarity'97 สนาม 4
21:00 น. Pride'49+ฉันท์'52 7-0 Egalite & Centennial สนาม 1

 พักการแข่งขัน : ฑีฆ'36 & ZEPHYR'96 , Veritas'15 & วีร์'61 , COHERENCY'96+NEXUS

7 ธันวาคม 2562

7 ธันวาคม 2562

เวลา ทีมเหย้า Score ทีมเยือน สนาม
18:00 น. B&W-เข็ม 4-5 SPIDER+PANN สนาม 1
18:00 น. Amity+ธาญ์ร เลื่อน อาวุโสหลังปรินส์+ทราย สนาม 2
18:00 น. เธียร+ADAMAS เลื่อน MAJOR'28-ไทร'31 สนาม 3
18:00 น. เกลือ USSR 1-6 ฑีฆ'36 & ZEPHYR'96 สนาม 4
19:00 น. เกษียณ333 7-1 ธัญ+สถาปนา สนาม 1
19:00 น. Agape & Paramutt เลื่อน Flash Meen สนาม 2
19:00 น. เปรม'59 1-4 Efficiency & คุณ'54+AIM สนาม 3
19:00 น. 120 กะรัต 7-2 Legend'95+ภีม'98 สนาม 4
20:00 น. Synthesize & กันต์ 3-15 Pride'49+ฉันท์'52 สนาม 1
20:00 น. กิตติพฤณฑ์ ธีร์ 4-2 Freundschaft'98 สนาม 2
20:00 น. Lamitie' 2-8 Egalite & Centennial สนาม 3
20:00 น. Veritas'15 & วีร์'61 2-8 Solidarity'97 สนาม 4
21:00 น. หล้า'44 เลื่อน Amicizia+ZIV สนาม 1

 พักการแข่งขัน : เกษียณ633+หวาย30 , COHERENCY'96+NEXUS , ปฏิพัทธ์-AZURE

HP TEAM Year (ม.6)
1 ร่มเกล้า22+PALS'81 อาวุโสหลังปรินส์ 2527
2 B&W-เข็ม 2527
3 SPIDER+PANN 2528
4 ทราย+UNIQUE 2529
5 Amity+ธาญ์ร 2530
6 MAJOR'28-ไทร'31 2531
7 Flash Meen 2532
8 เกษียณ633+หวาย30 2533
9 เธียร+ADAMAS 2534
10 เกลือ USSR 2535
11 เกษียณ333 2536
12 Agape & Paramutt 2537
13 ธัญ+สถาปนา 2538
14 ฑีฆ'36 & ZEPHYR'96 2539
15 ปฏิพัทธ์-AZURE 2540
16 Legend'95+ภีม'98 2541
17 COHERENCY'96+NEXUS 2542
18 Solidarity'97 2543
19 Freundschaft'98 2544
20 Amicizia+ZIV 2545
21 Lamitie' 2546
22 หล้า'44 2547
23 Egalite & Centennial 2548
24 Memoria+ลัคน์ 2549
25 120 กะรัต 2550
26 Synthesize & กันต์ 2551
27 Pride'49+ฉันท์'52 2552
28 Efficiency & คุณ'54+AIM 2554
29 กิตติพฤณฑ์ ธีร์ 2555
30 เก้า'56+พิชญ์ 2556
31 เปรม'59 2559
32 คราม'60 2560
33 พลินทร์ 2561
34 Veritas'15 & วีร์'61 2562
-    
โปรแกรมนัดตกค้าง
 
 
--

 

กฎกติกาและมารยาท

  1. กรณีคู่แข่งขันไม่มาหรือไม่ได้มีการแจ้งก่อน ทีมที่ไม่มาต้องจ่ายค่าสนามให้ทีมที่มาด้วย
  2. ทีมที่มาแข่งขัน มาสายได้ไม่เกิน 15 นาที แพ้ Bye ทีมที่แพ้ Bye จ่ายค่าสนามให้อีกทีมด้วย
  3. กรณีการลาการแข่งขัน ต้องเป็นเรื่องที่จำเป็นเท่านั้น เช่น งานขาวดำ งานแต่งงาน งานเลี้ยงรุ่น เท่านั้น
  4. กรณีบอลถ้วย 5ปี ต่อคน 10ปี ต่อลูก แจ้งBye 1 สัปดาห์ ก่อนแข่งไม่เสียค่าสนาม
  5. กรณี ต่อตัวผู้เล่น ในบอลถ้วย ให้ 7-8 รวมผู้รักษาประตู