โปรแกรม/ผลการแข่งขัน

โปรแกรม/ผลการแข่งขัน

24 สิงหาคม 2562

24 สิงหาคม 2562

เวลา ทีมเหย้า Score ทีมเยือน สนาม
18:00 น. ธัญ+สถาปนา 3-2 เกลือ USSR สนาม 1
18:00 น. เธียร+ADAMAS 9-1 B&W-เข็ม สนาม 2
18:00 น. Agape & Paramutt 4-2 Amity+ธาญ์ร สนาม 3
18:00 น. เกษียณ333 6-3 SPIDER+PANN สนาม 4
19:00 น. เกษียณ633+หวาย30 0-5 ฑีฆ'36 & ZEPHYR'96 สนาม 1
19:00 น. Flash Meen 2-2 MAJOR'28-ไทร'31 สนาม 2
19:00 น. Efficiency & คุณ'54+AIM 3-2 กิตติพฤณฑ์ ธีร์ สนาม 3
19:00 น. หล้า'44 6-0 Freundschaft'98 สนาม 4
20:00 น. Veritas'15 & วีร์'61 4-11 Amicizia+ZIV สนาม 1
20:00 น. Lamitie' 5-6 Solidarity'97 สนาม 2
20:00 น. ปฏิพัทธ์-AZURE 1-2 COHERENCY'96+NEXUS สนาม 3
20:00 น. Synthesize & กันต์ 4-3 Memoria+ลัคน์ สนาม 4
21:00 น. 120 กะรัต 3-2 Pride'49+ฉันท์'52 สนาม 1
21:00 น. เปรม'59 2-5 Legend'95+ภีม'98 สนาม 2

 พักการแข่งขัน : อาวุโสหลังปรินส์+ทราย , Egalite & Centennial

31 สิงหาคม 2562

31 สิงหาคม 2562

เวลา ทีมเหย้า Score ทีมเยือน สนาม
18:00 น. B&W-เข็ม 1-6 เกลือ USSR สนาม 1
18:00 น. MAJOR'28-ไทร'31 แข่ง (10/08/62)
เกษียณ633+หวาย30 สนาม 2
18:00 น. Amity+ธาญ์ร 0-3 เธียร+ADAMAS สนาม 3
18:00 น. อาวุโสหลังปรินส์+ทราย 1-6 Agape & Paramutt สนาม 4
19:00 น. ฑีฆ'36 & ZEPHYR'96 1-2 เกษียณ333 สนาม 1
19:00 น. ธัญ+สถาปนา 3-3 Flash Meen สนาม 2
19:00 น. Efficiency & คุณ'54+AIM 4-2 Synthesize & กันต์ สนาม 3
19:00 น. 120 กะรัต เลื่อน ปฏิพัทธ์-AZURE สนาม 4
20:00 น. Legend'95+ภีม'98 6-4 Lamitie'  สนาม 1
20:00 น. Pride'49+ฉันท์'52 11-1 Veritas'15 & วีร์'61 สนาม 2
20:00 น. Memoria+ลัคน์ 3-10 หล้า'44 สนาม 3
20:00 น. COHERENCY'96+NEXUS 1-1 กิตติพฤณฑ์ ธีร์ สนาม 4
21:00 น. Egalite & Centennial เลื่อน Freundschaft'98 สนาม 1
21:00 น. Solidarity'97 3-6 Amicizia+ZIV สนาม 2

 พักการแข่งขัน : SPIDER+PANN , เปรม'59

 

7 กันยายน 2562

7 กันยายน 2562

เวลา ทีมเหย้า Score ทีมเยือน สนาม
18:00 น. ธัญ+สถาปนา 7-1 Amity+ธาญ์ร สนาม 1
18:00 น. B&W-เข็ม 2-4 อาวุโสหลังปรินส์+ทราย สนาม 2
18:00 น. เกลือ USSR 5-2 SPIDER+PANN สนาม 3
18:00 น. เธียร+ADAMAS 5-5 ฑีฆ'36 & ZEPHYR'96 สนาม 4
19:00 น. Agape & Paramutt 3-3 MAJOR'28-ไทร'31 สนาม 1
19:00 น. เกษียณ333 7-5 เกษียณ633+หวาย30 สนาม 2
19:00 น. Efficiency & คุณ'54+AIM 2-2 Amicizia+ZIV สนาม 3
19:00 น. Freundschaft'98 3-4 Solidarity'97 สนาม 4
20:00 น. กิตติพฤณฑ์ ธีร์ 5-1 Egalite & Centennial สนาม 1
20:00 น. หล้า'44 เลื่อน COHERENCY'96+NEXUS สนาม 2
20:00 น. Veritas'15 & วีร์'61 1-6 Memoria+ลัคน์ สนาม 3
20:00 น. Lamitie' 4-3 Pride'49+ฉันท์'52 สนาม 4
21:00 น. ปฏิพัทธ์-AZURE 5-1 เปรม'59 สนาม 1
21:00 น. Synthesize & กันต์ 2-3 120 กะรัต สนาม 2

 พักการแข่งขัน : Flash Meen , Legend'95+ภีม'98

14 กันยายน 2562

14 กันยายน 2562

เวลา ทีมเหย้า Score ทีมเยือน สนาม
18:00 น. อาวุโสหลังปรินส์+ทราย 3-5 ธัญ+สถาปนา สนาม 1
18:00 น. SPIDER+PANN 4-2 Amity+ธาญ์ร สนาม 2
18:00 น. ฑีฆ'36 & ZEPHYR'96 14-3 B&W-เข็ม สนาม 3
18:00 น. MAJOR'28-ไทร'31 5-6 เกลือ USSR สนาม 4
19:00 น. Flash Meen 2-4 เธียร+ADAMAS สนาม 1
19:00 น. เกษียณ633+หวาย30 2-8 Agape & Paramutt สนาม 2
19:00 น. Solidarity'97 3-4 Efficiency & คุณ'54+AIM สนาม 3
19:00 น. Egalite & Centennial 1-4 Amicizia+ZIV สนาม 4
20:00 น. COHERENCY'96+NEXUS 6-2 Freundschaft'98 สนาม 1
20:00 น. Memoria+ลัคน์ เลื่อน กิตติพฤณฑ์ ธีร์ สนาม 2
20:00 น. Pride'49+ฉันท์'52 3-8 หล้า'44 สนาม 3
20:00 น. Legend'95+ภีม'98 3-0 Veritas'15 & วีร์'61 สนาม 4
21:00 น. เปรม'59 4-8 Lamitie' สนาม 1
21:00 น. Synthesize & กันต์ 0-0 ปฏิพัทธ์-AZURE สนาม 2

 พักการแข่งขัน : เกษียณ333 , 120 กะรัต

21 กันยายน 2562

21 กันยายน 2562

เวลา ทีมเหย้า Score ทีมเยือน สนาม
18:00 น. ธัญ+สถาปนา 9-2 SPIDER+PANN สนาม 1
18:00 น. อาวุโสหลังปรินส์+ทราย 1-8 ฑีฆ'36 & ZEPHYR'96 สนาม 2
18:00 น. Amity+ธาญ์ร 4-3 MAJOR'28-ไทร'31 สนาม 3
18:00 น. B&W-เข็ม 1-9 Flash Meen สนาม 4
19:00 น. เกลือ USSR 3-1 เกษียณ633+หวาย30 สนาม 1
19:00 น. เธียร+ADAMAS 2-2 เกษียณ333 สนาม 2
19:00 น. Efficiency & คุณ'54+AIM 6-2 Egalite & Centennial สนาม 3
19:00 น. Solidarity'97 1-2 COHERENCY'96+NEXUS สนาม 4
20:00 น. Amicizia+ZIV 9-1 Memoria+ลัคน์ สนาม 1
20:00 น. Freundschaft'98 1-4 Pride'49+ฉันท์'52 สนาม 2
20:00 น. กิตติพฤณฑ์ ธีร์ 2-4 Legend'95+ภีม'98 สนาม 3
20:00 น. หล้า'44 10-2 เปรม'59 สนาม 4
21:00 น. Veritas'15 & วีร์'61 2-6 120 กะรัต สนาม 1
21:00 น. Lamitie' 2-1 Synthesize & กันต์ สนาม 2

 พักการแข่งขัน : Agape & Paramutt , ปฏิพัทธ์-AZURE

HP TEAM Year (ม.6)
1 ร่มเกล้า22+PALS'81 อาวุโสหลังปรินส์ 2527
2 B&W-เข็ม 2527
3 SPIDER+PANN 2528
4 ทราย+UNIQUE 2529
5 Amity+ธาญ์ร 2530
6 MAJOR'28-ไทร'31 2531
7 Flash Meen 2532
8 เกษียณ633+หวาย30 2533
9 เธียร+ADAMAS 2534
10 เกลือ USSR 2535
11 เกษียณ333 2536
12 Agape & Paramutt 2537
13 ธัญ+สถาปนา 2538
14 ฑีฆ'36 & ZEPHYR'96 2539
15 ปฏิพัทธ์-AZURE 2540
16 Legend'95+ภีม'98 2541
17 COHERENCY'96+NEXUS 2542
18 Solidarity'97 2543
19 Freundschaft'98 2544
20 Amicizia+ZIV 2545
21 Lamitie' 2546
22 หล้า'44 2547
23 Egalite & Centennial 2548
24 Memoria+ลัคน์ 2549
25 120 กะรัต 2550
26 Synthesize & กันต์ 2551
27 Pride'49+ฉันท์'52 2552
28 Efficiency & คุณ'54+AIM 2554
29 กิตติพฤณฑ์ ธีร์ 2555
30 เก้า'56+พิชญ์ 2556
31 เปรม'59 2559
32 คราม'60 2560
33 พลินทร์ 2561
34 Veritas'15 & วีร์'61 2562
-    
โปรแกรมนัดตกค้าง
 
 
--

 

กฎกติกาและมารยาท

  1. กรณีคู่แข่งขันไม่มาหรือไม่ได้มีการแจ้งก่อน ทีมที่ไม่มาต้องจ่ายค่าสนามให้ทีมที่มาด้วย
  2. ทีมที่มาแข่งขัน มาสายได้ไม่เกิน 15 นาที แพ้ Bye ทีมที่แพ้ Bye จ่ายค่าสนามให้อีกทีมด้วย
  3. กรณีการลาการแข่งขัน ต้องเป็นเรื่องที่จำเป็นเท่านั้น เช่น งานขาวดำ งานแต่งงาน งานเลี้ยงรุ่น เท่านั้น
  4. กรณีบอลถ้วย 5ปี ต่อคน 10ปี ต่อลูก แจ้งBye 1 สัปดาห์ ก่อนแข่งไม่เสียค่าสนาม
  5. กรณี ต่อตัวผู้เล่น ในบอลถ้วย ให้ 7-8 รวมผู้รักษาประตู