โปรแกรม/ผลการแข่งขัน

โปรแกรม/ผลการแข่งขัน

15 กุมภาพันธ์ 2563

15 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา ทีมเหย้า Score ทีมเยือน สนาม
18:00 น. อาวุโสหลังปรินส์+ทราย 2-4 SPIDER+PANN สนาม 1
18:00 น. Amity+ธาญ์ร 1-7 ฑีฆ'36 & ZEPHYR'96 สนาม 2
18:00 น. เกลือ USSR 8-2 Flash Meen สนาม 3
18:00 น. B&W-เข็ม 4-7 MAJOR'28-ไทร'31 สนาม 4
19:00 น. เธียร+ADAMAS 1-10 เกษียณ633+หวาย30 สนาม 1
19:00 น. Agape & Paramutt เลื่อน เกษียณ333 สนาม 2
19:00 น. Lamitie' 2-5 Efficiency & คุณ'54+AIM สนาม 3
19:00 น. หล้า'44 3-1 ปฏิพัทธ์-AZURE สนาม 4
20:00 น. กิตติพฤณฑ์ ธีร์ 5-1 Synthesize & กันต์ สนาม 1
20:00 น. Freundschaft'98 1-4 120 กะรัต สนาม 2
20:00 น. Amicizia+ZIV 5-2 เปรม'59 สนาม 3
20:00 น. Solidarity'97 6-3 Legend'95+ภีม'98 สนาม 4
21:00 น. Egalite & Centennial 3-4 Pride'49+ฉันท์'52 สนาม 1

 พักการแข่งขัน : ธัญ+สถาปนา , Veritas'15 & วีร์'61 , COHERENCY'96+NEXUS

20 กุมภาพันธ์ 2563 (โปรแกรมนัดตกค้าง)

20 กุมภาพันธ์ 2563 (โปรแกรมนัดตกค้าง)

เวลา ทีมเหย้า Score ทีมเยือน สนาม
19:00 น. หล้า'44 5-2 COHERENCY'96+NEXUS สนาม 2
19:00 น. Amicizia+ZIV 3-2 Freundschaft'98 สนาม 4
20:00 น. ปฏิพัทธ์-AZURE 1-3 120 กะรัต สนาม 2
20:00 น. Synthesize & กันต์ 7-7 เปรม'59 สนาม 4

 

22 กุมภาพันธ์ 2563

22 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา ทีมเหย้า Score ทีมเยือน สนาม
18:00 น. เกลือ USSR 3-0 B&W-เข็ม สนาม 1
18:00 น. เกษียณ633+หวาย30 5-3 MAJOR'28-ไทร'31 สนาม 2
18:00 น. เธียร+ADAMAS 5-2 Amity+ธาญ์ร สนาม 3
18:00 น. Agape & Paramutt 5-2 อาวุโสหลังปรินส์+ทราย สนาม 4
19:00 น. SPIDER+PANN 3-8 เกษียณ333 สนาม 1
19:00 น. Flash Meen 4-4 ธัญ+สถาปนา สนาม 2
19:00 น. Pride'49+ฉันท์'52 เลื่อน Efficiency & คุณ'54+AIM สนาม 3
19:00 น. Veritas'15 & วีร์'61 2-7 หล้า'44 สนาม 4
20:00 น. เปรม'59 3-2 COHERENCY'96+NEXUS สนาม 1
20:00 น. 120 กะรัต 3-5 Egalite & Centennial สนาม 2
20:00 น. Synthesize & กันต์ 2-3 Solidarity'97 สนาม 3
20:00 น. ปฏิพัทธ์-AZURE 1-1 Amicizia+ZIV สนาม 4
21:00 น. Lamitie' 5-6 กิตติพฤณฑ์ ธีร์ สนาม 1

 พักการแข่งขัน : Freundschaft'98 , Legend'95+ภีม'98

27 กุมภาพันธ์ 2563 (โปรแกรมนัดตกค้าง)

27 กุมภาพันธ์ 2563 (โปรแกรมนัดตกค้าง)

เวลา ทีมเหย้า Score ทีมเยือน สนาม
19:00 น. Egalite & Centennial 3-7 หล้า'44 สนาม 2
19:00 น. Lamitie' 3-1 Freundschaft'98 สนาม 4
20:00 น. COHERENCY'96+NEXUS 2-3 ปฏิพัทธ์-AZURE สนาม 2
20:00 น. 120 กะรัต 1-0 Efficiency & คุณ'54+AIM สนาม 4

 

29 กุมภาพันธ์ 2563

29 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา ทีมเหย้า Score ทีมเยือน สนาม
18:00 น. B&W-เข็ม 2-3 เธียร+ADAMAS สนาม 1
18:00 น. MAJOR'28-ไทร'31 0-3 Flash Meen สนาม 2
18:00 น. Egalite & Centennial 4-3 Efficiency & คุณ'54+AIM สนาม 3
18:00 น. COHERENCY'96+NEXUS เลื่อน Solidarity'97 สนาม 4
19:00 น. Amity+ธาญ์ร 2-1 อาวุโสหลังปรินส์+ทราย สนาม 1
19:00 น. SPIDER+PANN 8-5 ธัญ+สถาปนา สนาม 2
19:00 น. Synthesize & กันต์ 1-5 Lamitie' สนาม 3
19:00 น. Pride'49+ฉันท์'52 0-3 Freundschaft'98 สนาม 4
20:00 น. Legend'95+ภีม'98 5-1 กิตติพฤณฑ์ ธีร์ สนาม 1
20:00 น. เปรม'59 1-3 หล้า'44 สนาม 2
20:00 น. 120 กะรัต 8-1 Veritas'15 & วีร์'61 สนาม 3

 

HP TEAM Year (ม.6)
1 ร่มเกล้า22+PALS'81 อาวุโสหลังปรินส์ 2527
2 B&W-เข็ม 2527
3 SPIDER+PANN 2528
4 ทราย+UNIQUE 2529
5 Amity+ธาญ์ร 2530
6 MAJOR'28-ไทร'31 2531
7 Flash Meen 2532
8 เกษียณ633+หวาย30 2533
9 เธียร+ADAMAS 2534
10 เกลือ USSR 2535
11 เกษียณ333 2536
12 Agape & Paramutt 2537
13 ธัญ+สถาปนา 2538
14 ฑีฆ'36 & ZEPHYR'96 2539
15 ปฏิพัทธ์-AZURE 2540
16 Legend'95+ภีม'98 2541
17 COHERENCY'96+NEXUS 2542
18 Solidarity'97 2543
19 Freundschaft'98 2544
20 Amicizia+ZIV 2545
21 Lamitie' 2546
22 หล้า'44 2547
23 Egalite & Centennial 2548
24 Memoria+ลัคน์ 2549
25 120 กะรัต 2550
26 Synthesize & กันต์ 2551
27 Pride'49+ฉันท์'52 2552
28 Efficiency & คุณ'54+AIM 2554
29 กิตติพฤณฑ์ ธีร์ 2555
30 เก้า'56+พิชญ์ 2556
31 เปรม'59 2559
32 คราม'60 2560
33 พลินทร์ 2561
34 Veritas'15 & วีร์'61 2562
-    
โปรแกรมนัดตกค้าง
 
 
--

 

กฎกติกาและมารยาท

  1. กรณีคู่แข่งขันไม่มาหรือไม่ได้มีการแจ้งก่อน ทีมที่ไม่มาต้องจ่ายค่าสนามให้ทีมที่มาด้วย
  2. ทีมที่มาแข่งขัน มาสายได้ไม่เกิน 15 นาที แพ้ Bye ทีมที่แพ้ Bye จ่ายค่าสนามให้อีกทีมด้วย
  3. กรณีการลาการแข่งขัน ต้องเป็นเรื่องที่จำเป็นเท่านั้น เช่น งานขาวดำ งานแต่งงาน งานเลี้ยงรุ่น เท่านั้น
  4. กรณีบอลถ้วย 5ปี ต่อคน 10ปี ต่อลูก แจ้งBye 1 สัปดาห์ ก่อนแข่งไม่เสียค่าสนาม
  5. กรณี ต่อตัวผู้เล่น ในบอลถ้วย ให้ 7-8 รวมผู้รักษาประตู