โปรแกรม/ผลการแข่งขัน

โปรแกรม/ผลการแข่งขัน

20 กรกฎาคม 2562

20 กรกฎาคม 2562

เวลา ทีมเหย้า Score ทีมเยือน สนาม
18:00 น. เกลือ USSR 3-4 อาวุโสหลังปรินส์+ทราย สนาม 1
18:00 น. B&W-เข็ม 0-3 Amity+ธาญ์ร สนาม 2
18:00 น. Agape & Paramutt 1-5 ฑีฆ'36 & ZEPHYR'96 สนาม 3
18:00 น. เธียร+ADAMAS 3-5 SPIDER+PANN สนาม 4
19:00 น. เกษียณ633+หวาย30 3-5 ธัญ+สถาปนา สนาม 1
19:00 น. เกษียณ333 8-3 Flash Meen สนาม 2
19:00 น. ปฏิพัทธ์-AZURE 2-1 Efficiency & คุณ'54+AIM สนาม 3
19:00 น. Lamitie' 1-3 120 กะรัต สนาม 4
20:00 น. Veritas'15 & วีร์'61 2-5 เปรม'59 สนาม 1
20:00 น. หล้า'44 4-0 Legend'95+ภีม'98 สนาม 2
20:00 น. กิตติพฤณฑ์ ธีร์ 1-1 Pride'49+ฉันท์'52 สนาม 3
20:00 น. Freundschaft'98 4-6 Memoria+ลัคน์ สนาม 4
21:00 น. Amicizia+ZIV 2-0 COHERENCY'96+NEXUS สนาม 1
21:00 น. Solidarity'97 5-7 Egalite & Centennial สนาม 2

 พักการแข่งขัน : MAJOR'28-ไทร'31 , Synthesize & กันต์

27 กรกฎาคม 2562

27 กรกฎาคม 2562

เวลา ทีมเหย้า Score ทีมเยือน สนาม
18:00 น. SPIDER+PANN 7-2 B&W-เข็ม สนาม 1
18:00 น. อาวุโสหลังปรินส์+ทราย 3-6 Amity+ธาญ์ร สนาม 2
18:00 น. MAJOR'28-ไทร'31 2-2 เธียร+ADAMAS สนาม 3
18:00 น. ฑีฆ'36 & ZEPHYR'96 9-4 เกลือ USSR สนาม 4
19:00 น. ธัญ+สถาปนา 0-3 เกษียณ333 สนาม 1
19:00 น. Flash Meen 3-4 Agape & Paramutt สนาม 2
19:00 น. ปฏิพัทธ์-AZURE 2-0 Lamitie' สนาม 3
19:00 น. Synthesize & กันต์ 2-4 Veritas'15 & วีร์'61 สนาม 4
20:00 น. 120 กะรัต 3-3 หล้า'44 สนาม 1
20:00 น. เปรม'59 4-4 กิตติพฤณฑ์ ธีร์ สนาม 2
20:00 น. Legend'95+ภีม'98 4-1 Freundschaft'98 สนาม 3
20:00 น. Pride'49+ฉันท์'52 0-2 Amicizia+ZIV สนาม 4
21:00 น. Memoria+ลัคน์ 1-3 Solidarity'97 สนาม 1
21:00 น. COHERENCY'96+NEXUS 5-8 Egalite & Centennial สนาม 2

 พักการแข่งขัน : เกษียณ633+หวาย30 , Efficiency & คุณ'54+AIM

 

13 กรกฎาคม 2562

13 กรกฎาคม 2562

เวลา ทีมเหย้า Score ทีมเยือน สนาม
18:00 น. B&W-เข็ม 3-8 ธัญ+สถาปนา สนาม 1
18:00 น. Amity+ธาญ์ร 3-3 เกลือ USSR สนาม 2
18:00 น. อาวุโสหลังปรินส์+ทราย 2-5 เธียร+ADAMAS สนาม 3
18:00 น. SPIDER+PANN 3-2 Agape & Paramutt สนาม 4
19:00 น. MAJOR'28-ไทร'31 1-7 เกษียณ333 สนาม 1
19:00 น. Flash Meen 6-3 เกษียณ633+หวาย30 สนาม 2
19:00 น. Freundschaft'98 2-1 Efficiency & คุณ'54+AIM สนาม 3
19:00 น. Amicizia+ZIV 5-1 กิตติพฤณฑ์ ธีร์ สนาม 4
20:00 น. Solidarity'97 2-3 หล้า'44 สนาม 1
20:00 น. Egalite & Centennial 5-4 Veritas'15 & วีร์'61 สนาม 2
20:00 น. COHERENCY'96+NEXUS 1-1 Lamitie' สนาม 3
20:00 น. Pride'49+ฉันท์'52 2-7 ปฏิพัทธ์-AZURE สนาม 4
21:00 น. Legend'95+ภีม'98 7-1 Synthesize & กันต์ สนาม 1
21:00 น. เปรม'59 0-8 120 กะรัต สนาม 2

 พักการแข่งขัน : ฑีฆ'36 & ZEPHYR'96

10 สิงหาคม 2562

10 สิงหาคม 2562

เวลา ทีมเหย้า Score ทีมเยือน สนาม
18:00 น. MAJOR'28-ไทร'31 1-5 เกษียณ633+หวาย30 สนาม 1
18:00 น. MAJOR'28-ไทร'31 เลื่อน อาวุโสหลังปรินส์+ทราย สนาม 1
18:00 น. ฑีฆ'36 & ZEPHYR'96 5-4 SPIDER+PANN สนาม 2
18:00 น. เกษียณ633+หวาย30 เลื่อน B&W-เข็ม สนาม 3
18:00 น. Flash Meen 3-3 Amity+ธาญ์ร สนาม 4
19:00 น. ธัญ+สถาปนา 0-6 Agape & Paramutt สนาม 1
19:00 น. เกษียณ333 5-2 เกลือ USSR สนาม 2
19:00 น. Efficiency & คุณ'54+AIM 3-4 Veritas'15 & วีร์'61 สนาม 3
19:00 น. Lamitie' 2-3 หล้า'44 สนาม 4
20:00 น. ปฏิพัทธ์-AZURE 6-2 Freundschaft'98 สนาม 1
20:00 น. Synthesize & กันต์ 0-2 Amicizia+ZIV สนาม 2
20:00 น. 120 กะรัต 4-2 Solidarity'97 สนาม 3
20:00 น. เปรม'59 4-3 Egalite & Centennial สนาม 4
21:00 น. Legend'95+ภีม'98 5-2 COHERENCY'96+NEXUS สนาม 1
21:00 น. Pride'49+ฉันท์'52 12-2 Memoria+ลัคน์ สนาม 2

 พักการแข่งขัน : เธียร+ADAMAS , กิตติพฤณฑ์ ธีร์

17 สิงหาคม 2562

17 สิงหาคม 2562

เวลา ทีมเหย้า Score ทีมเยือน สนาม
18:00 น. SPIDER+PANN 3-3 Flash Meen สนาม 1
18:00 น. เกลือ USSR 3-2 Agape & Paramutt สนาม 2
18:00 น. Amity+ธาญ์ร 1-16 เกษียณ333 สนาม 3
18:00 น. อาวุโสหลังปรินส์+ทราย 2-8 เกษียณ633+หวาย30 สนาม 4
19:00 น. เธียร+ADAMAS 5-0 ธัญ+สถาปนา สนาม 1
19:00 น. ฑีฆ'36 & ZEPHYR'96 13-1 MAJOR'28-ไทร'31 สนาม 2
19:00 น. หล้า'44 4-0 Efficiency & คุณ'54+AIM สนาม 3
19:00 น. กิตติพฤณฑ์ ธีร์ 6-5 Veritas'15 & วีร์'61 สนาม 4
20:00 น. Freundschaft'98 5-3 Lamitie' สนาม 1
20:00 น. Solidarity'97 0-2 ปฏิพัทธ์-AZURE สนาม 2
20:00 น. Egalite & Centennial 6-4 Synthesize & กันต์ สนาม 3
20:00 น. COHERENCY'96+NEXUS 2-5 120 กะรัต สนาม 4
21:00 น. Memoria+ลัคน์ 3-7 เปรม'59 สนาม 1
21:00 น. Pride'49+ฉันท์'52 0-1 Legend'95+ภีม'98 สนาม 2

 พักการแข่งขัน : B&W-เข็ม , Amicizia+ZIV

HP TEAM Year (ม.6)
1 ร่มเกล้า22+PALS'81 อาวุโสหลังปรินส์ 2527
2 B&W-เข็ม 2527
3 SPIDER+PANN 2528
4 ทราย+UNIQUE 2529
5 Amity+ธาญ์ร 2530
6 MAJOR'28-ไทร'31 2531
7 Flash Meen 2532
8 เกษียณ633+หวาย30 2533
9 เธียร+ADAMAS 2534
10 เกลือ USSR 2535
11 เกษียณ333 2536
12 Agape & Paramutt 2537
13 ธัญ+สถาปนา 2538
14 ฑีฆ'36 & ZEPHYR'96 2539
15 ปฏิพัทธ์-AZURE 2540
16 Legend'95+ภีม'98 2541
17 COHERENCY'96+NEXUS 2542
18 Solidarity'97 2543
19 Freundschaft'98 2544
20 Amicizia+ZIV 2545
21 Lamitie' 2546
22 หล้า'44 2547
23 Egalite & Centennial 2548
24 Memoria+ลัคน์ 2549
25 120 กะรัต 2550
26 Synthesize & กันต์ 2551
27 Pride'49+ฉันท์'52 2552
28 Efficiency & คุณ'54+AIM 2554
29 กิตติพฤณฑ์ ธีร์ 2555
30 เก้า'56+พิชญ์ 2556
31 เปรม'59 2559
32 คราม'60 2560
33 พลินทร์ 2561
34 Veritas'15 & วีร์'61 2562
-    
โปรแกรมนัดตกค้าง
 
 
--

 

กฎกติกาและมารยาท

  1. กรณีคู่แข่งขันไม่มาหรือไม่ได้มีการแจ้งก่อน ทีมที่ไม่มาต้องจ่ายค่าสนามให้ทีมที่มาด้วย
  2. ทีมที่มาแข่งขัน มาสายได้ไม่เกิน 15 นาที แพ้ Bye ทีมที่แพ้ Bye จ่ายค่าสนามให้อีกทีมด้วย
  3. กรณีการลาการแข่งขัน ต้องเป็นเรื่องที่จำเป็นเท่านั้น เช่น งานขาวดำ งานแต่งงาน งานเลี้ยงรุ่น เท่านั้น
  4. กรณีบอลถ้วย 5ปี ต่อคน 10ปี ต่อลูก แจ้งBye 1 สัปดาห์ ก่อนแข่งไม่เสียค่าสนาม
  5. กรณี ต่อตัวผู้เล่น ในบอลถ้วย ให้ 7-8 รวมผู้รักษาประตู