โปรแกรม/ผลการแข่งขัน

โปรแกรม/ผลการแข่งขัน

28 กันยายน 2562

28 กันยายน 2562

เวลา ทีมเหย้า Score ทีมเยือน สนาม
18:00 น. เกษียณ333 8-2 B&W-เข็ม สนาม 1
18:00 น. MAJOR'28-ไทร'31 5-4 SPIDER+PANN สนาม 2
18:00 น. Flash Meen 2-2 อาวุโสหลังปรินส์+ทราย สนาม 3
18:00 น. เกษียณ633+หวาย30 7-2 Amity+ธาญ์ร สนาม 4
19:00 น. ฑีฆ'36 & ZEPHYR'96 16-6 ธัญ+สถาปนา สนาม 1
19:00 น. Agape & Paramutt 3-0 เธียร+ADAMAS สนาม 2
19:00 น. COHERENCY'96+NEXUS 0-3 Efficiency & คุณ'54+AIM สนาม 3
19:00 น. Memoria+ลัคน์ 3-3 Egalite & Centennial สนาม 4
20:00 น. Pride'49+ฉันท์'52 1-5 Solidarity'97 สนาม 1
20:00 น. Legend'95+ภีม'98 4-3 Amicizia+ZIV สนาม 2
20:00 น. เปรม'59 2-2 Freundschaft'98 สนาม 3
20:00 น. 120 กะรัต 2-2 กิตติพฤณฑ์ ธีร์ สนาม 4
21:00 น. Synthesize & กันต์ 1-4 หล้า'44 สนาม 1
21:00 น. ปฏิพัทธ์-AZURE 6-2 Veritas'15 & วีร์'61 สนาม 2

 พักการแข่งขัน : เกลือ USSR , Lamitie'

5 ตุลาคม 2562

5 ตุลาคม 2562

เวลา ทีมเหย้า Score ทีมเยือน สนาม
18:00 น. B&W-เข็ม 1-9 Agape & Paramutt สนาม 1
18:00 น. ฑีฆ'36 & ZEPHYR'96 12-0 Flash Meen สนาม 2
18:00 น. SPIDER+PANN 5-8 เกษียณ633+หวาย30 สนาม 3
18:00 น. อาวุโสหลังปรินส์+ทราย 1-9 เกษียณ333 สนาม 4
19:00 น. ธัญ+สถาปนา 4-5 MAJOR'28-ไทร'31 สนาม 1
19:00 น. เกลือ USSR 5-3 เธียร+ADAMAS สนาม 2
19:00 น. Efficiency & คุณ'54+AIM 4-0 Memoria+ลัคน์ สนาม 3
19:00 น. COHERENCY'96+NEXUS 2-6 Pride'49+ฉันท์'52 สนาม 4
20:00 น. Egalite & Centennial 3-5 Legend'95+ภีม'98 สนาม 1
20:00 น. Solidarity'97 0-4 เปรม'59 สนาม 2
20:00 น. Amicizia+ZIV 3-3 120 กะรัต สนาม 3
20:00 น. Freundschaft'98 2-3 Synthesize & กันต์ สนาม 4
21:00 น. กิตติพฤณฑ์ ธีร์ 2-1 ปฏิพัทธ์-AZURE สนาม 1
21:00 น. Veritas'15 & วีร์'61 4-5 Lamitie' สนาม 2

 พักการแข่งขัน : Amity+ธาญ์ร , หล้า'44

19 ตุลาคม 2562

19 ตุลาคม 2562

เวลา ทีมเหย้า Score ทีมเยือน สนาม
18:00 น. อาวุโสหลังปรินส์+ทราย 1-4 เกลือ USSR สนาม 1
18:00 น. Amity+ธาญ์ร 4-4 B&W-เข็ม สนาม 2
18:00 น. ฑีฆ'36 & ZEPHYR'96 5-2 Agape & Paramutt สนาม 3
18:00 น. SPIDER+PANN เลื่อน เธียร+ADAMAS สนาม 4
19:00 น. ธัญ+สถาปนา 1-5 เกษียณ633+หวาย30 สนาม 1
19:00 น. Flash Meen 3-7 เกษียณ333 สนาม 2
19:00 น. Efficiency & คุณ'54+AIM เลื่อน Legend'95+ภีม'98 สนาม 3
19:00 น. Pride'49+ฉันท์'52 14-1 เปรม'59 สนาม 4
20:00 น. Memoria+ลัคน์ 0-3 120 กะรัต สนาม 1
20:00 น. COHERENCY'96+NEXUS 7-0 Synthesize & กันต์ สนาม 2
20:00 น. Egalite & Centennial 3-4 ปฏิพัทธ์-AZURE สนาม 3
20:00 น. Amicizia+ZIV เลื่อน Lamitie' สนาม 4
21:00 น. Freundschaft'98 3-3 Veritas'15 & วีร์'61 สนาม 1
21:00 น. กิตติพฤณฑ์ ธีร์ 3-8 หล้า'44 สนาม 2

 พักการแข่งขัน : MAJOR'28-ไทร'31 , Solidarity'97

26 ตุลาคม 2562

26 ตุลาคม 2562

เวลา ทีมเหย้า Score ทีมเยือน สนาม
18:00 น. Amity+ธาญ์ร 0-3 ธัญ+สถาปนา สนาม 1
18:00 น. อาวุโสหลังปรินส์+ทราย 5-3 B&W-เข็ม สนาม 2
18:00 น. SPIDER+PANN 1-3 เกลือ USSR สนาม 3
18:00 น. ฑีฆ'36 & ZEPHYR'96 5-1 เธียร+ADAMAS สนาม 4
19:00 น. MAJOR'28-ไทร'31 1-5 Agape & Paramutt สนาม 1
19:00 น. เกษียณ633+หวาย30 0-11 เกษียณ333 สนาม 2
19:00 น. Veritas'15 & วีร์'61 0-3 Efficiency & คุณ'54+AIM สนาม 3
19:00 น. หล้า'44 3-0 Lamitie' สนาม 4
20:00 น. Freundschaft'98 0-4 ปฏิพัทธ์-AZURE สนาม 1
20:00 น. Amicizia+ZIV 4-2 Synthesize & กันต์ สนาม 2
20:00 น. Solidarity'97 4-1 120 กะรัต สนาม 3
20:00 น. Egalite & Centennial 5-7 เปรม'59 สนาม 4
21:00 น. COHERENCY'96+NEXUS 3-1 Legend'95+ภีม'98 สนาม 1

 พักการแข่งขัน : Flash Meen , กิตติพฤณฑ์ ธีร์ , Pride'49+ฉันท์'52

2 พฤศจิกายน 2562

2 พฤศจิกายน 2562

เวลา ทีมเหย้า Score ทีมเยือน สนาม
18:00 น. อาวุโสหลังปรินส์+ทราย 2-1 MAJOR'28-ไทร'31 สนาม 1
18:00 น. SPIDER+PANN 2-6 ฑีฆ'36 & ZEPHYR'96 สนาม 2
18:00 น. B&W-เข็ม 1-10 เกษียณ633+หวาย30 สนาม 3
18:00 น. Amity+ธาญ์ร 1-3 Flash Meen สนาม 4
19:00 น. Agape & Paramutt 4-1 ธัญ+สถาปนา สนาม 1
19:00 น. เกลือ USSR 2-6 เกษียณ333 สนาม 2
19:00 น. Synthesize & กันต์ 3-11 Efficiency & คุณ'54+AIM สนาม 3
19:00 น. ปฏิพัทธ์-AZURE เลื่อน 120 กะรัต สนาม 4
20:00 น. Lamitie' 4-10 Legend'95+ภีม'98 สนาม 1
20:00 น. Veritas'15 & วีร์'61 1-3 Pride'49+ฉันท์'52 สนาม 2
20:00 น. กิตติพฤณฑ์ ธีร์ 1-1 COHERENCY'96+NEXUS สนาม 3
20:00 น. Freundschaft'98 เลื่อน Egalite & Centennial สนาม 4
21:00 น. Amicizia+ZIV 3-2 Solidarity'97 สนาม 1

 พักการแข่งขัน : เธียร+ADAMAS , เปรม'59 , หล้า'44

HP TEAM Year (ม.6)
1 ร่มเกล้า22+PALS'81 อาวุโสหลังปรินส์ 2527
2 B&W-เข็ม 2527
3 SPIDER+PANN 2528
4 ทราย+UNIQUE 2529
5 Amity+ธาญ์ร 2530
6 MAJOR'28-ไทร'31 2531
7 Flash Meen 2532
8 เกษียณ633+หวาย30 2533
9 เธียร+ADAMAS 2534
10 เกลือ USSR 2535
11 เกษียณ333 2536
12 Agape & Paramutt 2537
13 ธัญ+สถาปนา 2538
14 ฑีฆ'36 & ZEPHYR'96 2539
15 ปฏิพัทธ์-AZURE 2540
16 Legend'95+ภีม'98 2541
17 COHERENCY'96+NEXUS 2542
18 Solidarity'97 2543
19 Freundschaft'98 2544
20 Amicizia+ZIV 2545
21 Lamitie' 2546
22 หล้า'44 2547
23 Egalite & Centennial 2548
24 Memoria+ลัคน์ 2549
25 120 กะรัต 2550
26 Synthesize & กันต์ 2551
27 Pride'49+ฉันท์'52 2552
28 Efficiency & คุณ'54+AIM 2554
29 กิตติพฤณฑ์ ธีร์ 2555
30 เก้า'56+พิชญ์ 2556
31 เปรม'59 2559
32 คราม'60 2560
33 พลินทร์ 2561
34 Veritas'15 & วีร์'61 2562
-    
โปรแกรมนัดตกค้าง
 
 
--

 

กฎกติกาและมารยาท

  1. กรณีคู่แข่งขันไม่มาหรือไม่ได้มีการแจ้งก่อน ทีมที่ไม่มาต้องจ่ายค่าสนามให้ทีมที่มาด้วย
  2. ทีมที่มาแข่งขัน มาสายได้ไม่เกิน 15 นาที แพ้ Bye ทีมที่แพ้ Bye จ่ายค่าสนามให้อีกทีมด้วย
  3. กรณีการลาการแข่งขัน ต้องเป็นเรื่องที่จำเป็นเท่านั้น เช่น งานขาวดำ งานแต่งงาน งานเลี้ยงรุ่น เท่านั้น
  4. กรณีบอลถ้วย 5ปี ต่อคน 10ปี ต่อลูก แจ้งBye 1 สัปดาห์ ก่อนแข่งไม่เสียค่าสนาม
  5. กรณี ต่อตัวผู้เล่น ในบอลถ้วย ให้ 7-8 รวมผู้รักษาประตู