ผังตารางการแข่งขัน Carling CUP (Season 8)

Carling CUP

รอบ 16 ทีม TE รอบ 8 ทีม T รอบรองชนะเลิศ T รอบชิงชนะเลิศ T   T  
B&W-เข็ม 4   TE                       TE   TE TEAM NAME TE TEAM NAME
    B&W-เข็ม 3              
ทราย+UNIQUE 1                  
T     P SPIDER+PANN 0          
SPIDER+PANN 5                  
    SPIDER+PANN 3              
Amity+ธาญ์ร 2                  
T           เกษียณ333 3      
คราม'60 1                  
    เกลือ USSR 2              
เกลือ USSR 6                  
T       เกษียณ333 3          
เกษียณ333 3                  
    เกษียณ333 6              
ธัญ+สถาปนา 2                  
T               Efficiency & คุณ'54+AIM    
Lamitie' 4                  
    Lamitie' 1              
Pride'49+ฉันท์'52 3                  
T     P Efficiency & คุณ'54+AIM 7          
Efficiency & คุณ'54+AIM -                  
    Efficiency & คุณ'54+AIM 1              
- -                  
T           Efficiency & คุณ'54+AIM 5      
พลินทร์ -                  
    พลินทร์ 1              
- -                  
T        กิตติพฤณฑ์ ธีร์ 6          
 กิตติพฤณฑ์ ธีร์ -                  
     กิตติพฤณฑ์ ธีร์ 4              
- -                  
T                    

 

HP TEAM Year (ม.6)
1 ร่มเกล้า22+PALS'81 อาวุโสหลังปรินส์ 2527
2 B&W-เข็ม 2527
3 SPIDER+PANN 2528
4 ทราย+UNIQUE 2529
5 Amity+ธาญ์ร 2530
6 MAJOR'28-ไทร'31 2531
7 Flash Meen 2532
8 เกษียณ633+หวาย30 2533
9 เธียร+ADAMAS 2534
10 เกลือ USSR 2535
11 เกษียณ333 2536
12 Agape & Paramutt 2537
13 ธัญ+สถาปนา 2538
14 ฑีฆ'36 & ZEPHYR'96 2539
15 ปฏิพัทธ์-AZURE 2540
16 Legend'95+ภีม'98 2541
17 COHERENCY'96+NEXUS 2542
18 Solidarity'97 2543
19 Freundschaft'98 2544
20 Amicizia+ZIV 2545
21 Lamitie' 2546
22 หล้า'44 2547
23 Egalite & Centennial 2548
24 Memoria+ลัคน์ 2549
25 120 กะรัต 2550
26 Synthesize & กันต์ 2551
27 Pride'49+ฉันท์'52 2552
28 Efficiency & คุณ'54+AIM 2554
29 กิตติพฤณฑ์ ธีร์ 2555
30 เก้า'56+พิชญ์ 2556
31 เปรม'59 2559
32 คราม'60 2560
33 พลินทร์ 2561
34 Veritas'15 & วีร์'61 2562
-    
โปรแกรมนัดตกค้าง
 
 
--